N/A, N. (1) „List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 143-146. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/612 (Udostępniono: 30wrzesień2022).