Baranowski, M. i Odrowąż-Coates, A. (2018) „Critical Thinking – Tightening the Link Between Business and Education”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 117-133. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/590 (Udostępniono: 17wrzesień2021).