Rybska, E. J. (2018) „Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów.”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 29-49. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/588 (Udostępniono: 22wrzesień2021).