Bartoszewicz, M. i Zahorska, A. (2018) „Samodzielne myślenie uczniowskie w rozpoznaniach badawczo-innowacyjnych w dydaktyce chemii”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 87-102. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/583 (Udostępniono: 22wrzesień2021).