Groenwald, M. (2018) „O naukowym statusie dydaktyków przedmiotowych. Głos w dyskusji”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 15-28. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/582 (Udostępniono: 18wrzesień2021).