Kalinowska, A. (2018) „Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 51-66. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/579 (Udostępniono: 30wrzesień2022).