Gołębniak, M. (2017) „Antropologia i etnografia edukacyjna – na pograniczu dyscyplin”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 45-60. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/578 (Udostępniono: 15sierpień2022).