Kurowska, K. i Lewicki, J. (2017) „Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?”, Forum Oświatowe, 29(1(57), s. 203–213. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/571 (Udostępniono: 3 marzec 2024).