Zamorska, B. i Gąsiorek, P. (2017) „Sprawozdanie z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° view of the landscape of cultural-historical activity research: The state of our scholarship in practice””, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 135-139. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/568 (Udostępniono: 30wrzesień2023).