Kopciewicz, L. i Bougsiaa, H. (2019) „Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 199-218. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561 (Udostępniono: 30wrzesień2022).