Mallek-Bojke, A. i Pięta, M. M. (2018) „“Iconologia” as an alternative look at education of people with hearing impairments”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 153-165. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/547 (Udostępniono: 26wrzesień2021).