Muchacka - Cymerman, A. i Tomaszek, K. (2017) „Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy.”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 95-115. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/526 (Udostępniono: 6czerwiec2023).