Kulig, A. M. (2014) „Przestrzeń samotności w kulturze”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 37-47. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/51 (Udostępniono: 17sierpień2022).