Jasiński, T. L. i Sztejnberg, A. (2019) „Typowe zachowania studentów wychowania fizycznego na zajęciach dydaktycznych i w szkole”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 183-197. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/504 (Udostępniono: 29wrzesień2022).