Kapela, M. (2014) „Poczucie samotności u polskich studentów za granicą”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 147-156. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/50 (Udostępniono: 26wrzesień2021).