Hawrylewicz-Kowalska, P. (2018) „Nauczanie indywidualne –między tradycją a alternatywą. Poszukiwanie pola badawczego”, Forum Oświatowe, 30(1(59), s. 179–191. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/495 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).