Kossowska, A. (2017) „Język migowy w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 209-214. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/485 (Udostępniono: 28wrzesień2022).