Winczewski, P. (2014) „Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 129-145. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/48 (Udostępniono: 26wrzesień2021).