Wasielewski, K. (2017) „Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 61-76. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/479 (Udostępniono: 29wrzesień2022).