Gamian-Wilk, M., Bjorkelo, B. i Madeja-Bien, K. (2017) „Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy”, Forum Oświatowe, 29(2(58), s. 79-94. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/474 (Udostępniono: 15sierpień2022).