Babicka-Wirkus, A. i Rusnak, M. (2016) „Dialektyka ignorancji w szkole”, Forum Oświatowe, 28(2(56), s. 83–96. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/466 (Udostępniono: 29wrzesień2022).