Rębiałkowska-Stankiewicz, M. (2014) „Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 159-166. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46 (Udostępniono: 18kwiecień2021).