Muhammad, S. (2016) „Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji”, Forum Oświatowe, 28(2(56), s. 11–29. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457 (Udostępniono: 29wrzesień2022).