Miko-Giedyk, J. i Szplit, A. (2016) „Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r”., Forum Oświatowe, 28(1(55), s. 241–246. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/454 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).