Mikołajczyk, B. (2014) „Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z samotnością”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 49-60. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/42 (Udostępniono: 18kwiecień2021).