Mesjasz, J. (2013) „Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach”, Forum Oświatowe, 25(2(49), s. 73-88. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41 (Udostępniono: 30wrzesień2022).