Lewartowska-Zychowicz, M., Sadowska, S. i Strumska-Cylwik, L. (2016) „Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej”, Forum Oświatowe, 28(2(56), s. 241–254. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/405 (Udostępniono: 15sierpień2022).