Leszniewski, T. (2016) „Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego”, Forum Oświatowe, 28(1(55), s. 95–108. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/403 (Udostępniono: 29wrzesień2022).