Kwieciński, Z. (2015) „Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 203–205. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/382 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).