Filipiak, E. i Lemańska-Lewandowska, E. (2015) „Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 161–165. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380 (Udostępniono: 26wrzesień2021).