Wołodźko, E. (2015) „Action research jako przestrzeń transformacji kultur uczenia się”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 45–60. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/372 (Udostępniono: 17wrzesień2021).