Worsztynowicz, A. I. (2013) „Coaching w szkole. Na przykładzie Swiss Cottage School”, Forum Oświatowe, 25(2(49), s. 179-183. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/37 (Udostępniono: 23wrzesień2021).