Sztejnberg, A. i Jasiński, T. L. (2015) „Ocena dystansu społecznego wobec przejawów dyskryminacji w deklaracjach studentów”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 103–118. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/357 (Udostępniono: 30wrzesień2023).