Solecka-Drew, E. (1) „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski”, Forum Oświatowe, 21(2(41), s. 5–15. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340 (Udostępniono: 9grudzień2022).