Duraj-Nowakowa, K. (1) „Jak napisać i oceniać esej pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 185–187. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/339 (Udostępniono: 23wrzesień2021).