Powłoka, A. (1) „Marta Kochanek, Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 180–184. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/338 (Udostępniono: 17wrzesień2021).