Kożyczkowska, A. (1) „Stefana Wyszyńskiego antropologia «możliwości»: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 115–141. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/334 (Udostępniono: 26wrzesień2021).