Grabowska, A. (1) „Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacja dziecka”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 99–114. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/333 (Udostępniono: 26wrzesień2021).