Kalecińska-Adamczyk, E. (1) „Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 63–78. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/331 (Udostępniono: 17wrzesień2021).