Kopciewicz, L. (1) „Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 39–51. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/329 (Udostępniono: 26wrzesień2021).