Michalak, J. M. (1) „Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków”, Forum Oświatowe, 22(1(42), s. 27–38. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328 (Udostępniono: 26wrzesień2021).