Adrjan, B. (2015) „Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły”, Forum Oświatowe, 27(2(54), s. 95–102. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/318 (Udostępniono: 28wrzesień2022).