Popow, M. (2015) „Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 83–101. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/313 (Udostępniono: 2 marzec 2024).