Suświłło, M. (2015) „Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Forum Oświatowe, 27(2(54), s. 75–94. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/301 (Udostępniono: 28wrzesień2022).