Rogalska-Marasińska, A. (2015) „Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza «Humanitas», 2015), ss. 356”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 183–188. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300 (Udostępniono: 22kwiecień2021).