Kopciewicz, L. i Welenc, M. (2013) „Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 93-114. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/3 (Udostępniono: 26wrzesień2021).