Leszczyński, P. K. i Wejnarski, A. (2015) „Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 121–136. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/296 (Udostępniono: 21wrzesień2021).