Karpińska, K. (2015) „Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 169–176. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/295 (Udostępniono: 18kwiecień2021).