Krasuska-Betiuk, M. (2015) „Sfera publiczna i edukacja w świetle teorii reprezentacji społecznych”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 11–27. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/291 (Udostępniono: 22kwiecień2021).