Jabłoński, A. (2015) „Irlandzkie programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 61–82. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/289 (Udostępniono: 26wrzesień2021).